Ryggradslösa djur

Nedbrytningen av döda växter och djur sker i marken med hjälp av svampar och bakterier men många smådjur spelar en lika viktig roll för att det organiska materialet ska sönderdelas så att kväve, fosfor och kalium kan bli tillgängliga för växternas rötter igen.

De djur som är viktigast vid denna nedbrytning är maskar, hoppstjärtar och kvalster. Tillsammans finns det 100 000—200 000 individer av dessa tre grupper i jorden under ett enda skoavtryck av en människa!

Svart skogssnigel - Arion ater
Svart skogssnigel som nyligen blivit skrämd och dragit ihop sig till en boll. Nu börjar den våga ta fram sina antenner och snart blir den riktigt långsträckt igen.
Andra smådjur som inte är fullt lika små och som är vanliga i skogen är myror, getingar, myggor, spyflugor, spindlar och fästingar. Vissa större skalbaggar som jordlöpare, dödgrävare och tordyvlar ser man ofta på skogsstigen. Den största skalbaggen av alla i svenska skogar, ekoxen, är dock ganska sällsynt även i de områden i Sydsverige där den förekommer.

Av sniglarna lägger man oftast märke till den stora svarta skogssnigeln, men den finns bara i södra delen av landet. Den betydligt mindre bruna skogssnigeln finns däremot i hela landet.

Tillbakspil