Fåglar

Ungefär 120 svenska fågelarter lever i skogen. Bland dem finns arter som jagas för köttets skull som tjäder, orre, järpe, dalripa och morkulla.
En viktig grupp är de nattaktiva ugglorna som står överst i näringskedjan och lever på mindre däggdjur och fåglar. Deras dagaktiva motsvarighet är rovfåglarna, t.ex. hökar och vråkar. Karakteristiska för skogen är också hackspettarna, duvorna, korsnäbbarna, trastarna och mesarna samt kråkfåglarna korp, kråka, lavskrika, nötkråka och nötskrika.

Rödhake - Erithacus rubecula
Rödhaken är en fågel som knappast saknas i någon skog i Sverige. Den lever av insekter och andra smådjur på marken och följer gärna efter människor och djur (t.ex. vildsvin) som gräver eller bökar för att ta maskar och annat som kommer fram. Klicka på bilden så får du se rödhakens bo. © Lars-Olov Karlsson
Förutom hackspettarna finns det två småfåglar som är bra på att klättra på skogens trädstammar. Den ena är trädkryparen som finns i löv- och barrskog i nästan hela landet. Den andra är nötväckan som trivs i löv- och blandskog och har samma utbredning som hasseln, dvs. Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. Skogens vanligaste fåglar är lövsångaren och bofinken. De finns över nästan hela landet. En av skogens underligaste fåglar är stenknäcken. Den är ganska sällsynt och finns bara i södra Sverige. En av de vanligaste skogsfåglarna är också landets minsta. Det är kungsfågeln, som bara väger omkring 5 gram.

Tillbakspil