Hjälp den biologiska mångfalden i
 skogen

Kalkning av skogsmark
På senare år har luftföroreningar gjort regnen och snön allt surare. Genom att släppa ut stora mängder kalk över bl.a. skogsmark försöker man höja pH-värdet och på så sätt hindra att känsliga djur och växter dör av försurningen.

Man kan på olika sätt hjälpa arterna i skogen att klara sig bättre. Här hittar du några tips på vad du kan göra.

Bygg en fågelholk!  Fortsättpil
Bygg en fladdermusholk!  Fortsättpil
Sätt upp en slekesten!  Fortsättpil
Lägg ut mat till skogens djur!  Fortsättpil