TjäderHögtalare - klicka och lyssna!

Tjädertupp - Tetrao urogallus
Tidigt på morgonen före och under soluppgången kan man på våren få se och höra tjädertuppen spela i barrskogar med gamla granar eller tallar. Man måste i så fall i förväg bygga en liten koja på platsen och övernatta i den, för tjädern är en mycket skygg fågel.
Klicka på bilden för att se en närbild av en spelande tjädertupp.
© Lars-Olov Karlsson

Tillbakspil