Trädkrypare

Trädkrypare - Certhia familiaris
Trädkryparen på väg att mata sina ungar. Den bygger oftast sitt bo bakom ett löst barkstycke. Denna lilla fågel lever av spindlar och små insekter samt deras ägg som den hittar i skrymslen i barken på olika träd. De flesta trädkryparna stannar i Sverige hela året.

Tillbakspil