Trastar
Man kan träffa på flera arter av trastar i våra skogar. Vanligast — åtminstone i södra halvan av landet — är koltrasten. Den är ju också vanlig i samhällen och städer. Taltrasten är inte alls lika välkänd även om många troligen har hört den då den gärna sjunger från en trädtopp sent på kvällen eller mycket tidigt på morgonen när andra fåglar är tysta. Björktrasten hittar man framförallt i skogsbryn mot mer öppna marker eller i fjällskog. Dubbeltrasten är vår största trast men ganska ovanlig. Den har en sång som påminner om både taltrastens och koltrastens.

Koltrast - Turdus merula
En koltrasthona har byggt bo mellan några alstammar i kanten av ett kärr i skogen.
Klicka på bilden för att se vad som finns i boet.
Högtalare - klicka och lyssna!

Björktrast - Turdus pilaris
Björktrasten, som också kallas snöskata, finns i lövskog i nästan hela landet. Särskilt vanlig är den i fjällbjörkskogen. Den som kommer nära boet eller ungarna kan få fågelns avföring sprutad på sig! Snöskatan är mycket träffsäker!
Högtalare - klicka och lyssna!

Tillbakspil