Vätteros

Vätteros - Lathraea squamaria
Vätterosen ser underlig ut när den tidigt på våren växer upp ur jorden. I motsats till de andra klorofyllfria växterna är den inte beroende av samarbete med svampar. Istället lever den som parasit på rötter av hassel och andra lövträd.

Vätteros - Lathraea squamaria
 När vätterosen blommar ser man att den liknar sina närmaste
 släktingar bland lejongapsväxterna, t.ex. kärrspira och höskallra.

Tillbakspil