Vinbergssnäckor (Helix pomatia) som parar sig
Vinbergssnäckor som parar sig. Vinbergssnäckor är både hane och hona på samma gång. Det brukar kallas att de är hermafroditer, eller tvåkönade. Det innebär att båda kommer att lägga ägg efter parningen och att de är mamma till sina ungar och samtidigt pappa till den andres. Om du skulle vilja namnge någon av de snäckor som du märkt så får du ett problem: Hur hittar man på ett namn som både är pojk- och flicknamn samtidigt? Kanske Maj-Björn och Karl-Astrid duger?

Tillbakabild