Det finns många intressanta och vackra parasiter som utnyttjar de vildbin och solitärgetingar som bor i rören.

Här är några exempel:

Äkta parasitsteklar (Ichneumonidae). Släktet Townesia. Parasiterar bl.a. murarbin.

Guldsteklar (Chrysididae). Släktet Chrysis. Mycket vackra och färggranna parasiter. Parasiterar solitära getingar och bin.

Bisteklar (Gasteruptiidae). Släktet Gasteruption. Larverna äter larver av solitärbin och deras matförråd.

Planksteklar (Sapygidae). Släktet Sapyga. Parasiterar solitära bin.

Svävflugor (Bombylidae). Släktena Anthrax, Bombylius med flera. Flugor som svirrar i luften som kolibrier och skjuter in äggen i värdarnas bon. Parasiterar solitära bin och getingar. Larverna äter först upp värdlarvernas matförråd och sedan värdlarverna själva.

Pansarbi (Stelis breviuscula). Dessa bin parasiterar på väggbiets boceller. Honan har förlorat förmågan att själv samla pollen.

Townesia tenuiventris
Parasitstekeln Townesia tenuiventris håller på att lägga ägg i boceller av blått murarbi (Osmia caerulescens). Den långa tunna "tråden" som går in i bambupinnen är äggläggningsröret.

Tillbakspil