Guldsteklar

Chrysis fulgida
Den vackra guldstekeln Chrysis fulgida sitter och spanar efter solitärgetingar som håller på att fylla en cell med mat till larverna. Hon har inget långt äggläggningsrör och måste därför passa på att lägga ägg medan ägarinnan är borta och innan hon har stängt till cellen.

Chrysis fulgida
Här värper hon ett ägg i ett rör som tillhör en lergeting. Senare kommer hennes ägg att kläckas före getingens och hennes larv att äta upp getingägget och de bedövade fjärilslarver som var avsedda som mat till getingens egen larv.

Tillbakspil