Lergeting

Lergeting - Ancistrocerus
Här ses honan av lergetingen komma med lera till sitt bo bara en minut innan guldstekeln smyger sig fram och värper sina ägg i boet.

Tillbakspil