HEMOM PROJEKTET

UNDERVISNING OM GM-VÄXTER

Kopplingar till skolans styrdokument

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll - om SNI i undervisningen

Lärarhandledning

GM-VÄXTER

Historiskt perspektiv

Hur gör man?

Tema-sidor om olika GM-grödor

Hållbart jordbruk

Om attityder: Vad styr våra val?

Lagar och regler

Webbprojektetet Genetiskt modifierade växter - naturvetenskap i samhällsdebatten

Vill du läsa mer om projektets bakgrund och medverkande eller om hur du kan använda websidans innehåll?

Bakgrund och medverkande »

Om websidans struktur och användning »