HEMOM PROJEKTET

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI)

UNDERVISNING OM GM-VÄXTER

Kopplingar till skolans styrdokument

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll - om SNI i undervisningen

Lärarhandledning

GM-VÄXTER

Historiskt perspektiv

Hur gör man?

Tema-sidor om olika GM-grödor

Hållbart jordbruk

Om attityder: Vad styr våra val?

Lagar och regler

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI)

Att arbeta med SNI i undervisningen

SNI ingår som en del i grundskolans och gymnasiets styrdokument. En undervisning som utvecklar elevers förmåga att använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i aktuella samhällsfrågor har förutsättningar att främja både ökat kritiskt tänkande och ett demokratiskt synsätt.

I samhällsdebatten dyker det ständigt upp nya fall som kan användas som utgångspunkt i undervisningen. Med autentiska fall som inte är tillrättalagda utvecklar eleverna kunskaper som direkt går att tillämpa utanför skolan. Lärare och elever utforskar tillsammans ämnesområdet.

Christina Ottander, lektor vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Umeå universitet har i samarbete med Ammie Berglund, Bioresurs och Margareta Ekborg, professor i ämnesdidaktik med naturvetenskaplig inriktning vid Malmö högskola tagit fram en introducerande text: Kom igång med SNI. Artikeln som handlar om hur man kan arbeta med SNI i klassrummet publicerades i tidningen Bi-lagan nr 3 2013

För den som vill fördjupa sig mer om SNI-undervisning rekommenderas boken "Samhällsfrågor i det naturvetenskapliga klassrummet" (Ekborg, Ideland, Lindahl, Malmberg, Ottander & Rosberg, 2012, Gleerups). I boken beskrivs ett antal konkreta exempel tillsammans med en generell modell för hur du som lärare kan planera arbetet med SNI.

Lärarhandledningen till materialet om genmodifierade växter, som är skriven med utgångspunkt i den modell för arbete med SNI som beskrivs i artikeln och boken, har utvecklats med stöd av Christina Ottander.

Den engelska motsvarigheten till SNI är SSI, "socio-scientific issues". I en nyutkommen bok från NSTA (National Science Teacher Association) i USA: It´s debatable, ges en introduktion till arbete med SSI och ett brett spektrum av idéer till hur man konkret går tillväga i klassrummet för att få ett givande lärande utifrån olika kontroversiella frågor.

Resurser

Naturvetenskap för livet - ett forskningsprojekt om att arbeta med samhällsfrågor i NO-undervisningen

Skolverket om SNI

Artikel "Kom igång med SNI" i Bi-lagan nr 3 2013 (pdf)