HEMOM PROJEKTET

Kopplingar till skolans styrdokument

UNDERVISNING OM GM-VÄXTER

Kopplingar till skolans styrdokument

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll - om SNI i undervisningen

Lärarhandledning

GM-VÄXTER

Historiskt perspektiv

Hur gör man?

Tema-sidor om olika GM-grödor

Hållbart jordbruk

Om attityder: Vad styr våra val?

Lagar och regler

Kopplingar till grundskolans och gymnasieskolans styrdokument

Att arbeta med frågor om genmodifierade växter anknyter på flera sätt till skolans styrdokument. Läroplanerna för både grundskola och gymnasium lyfter fram att undervisningen ska utveckla både kunskaper och etiska perspektiv på frågor som rör samhället. I de naturvetenskapliga ämnena framgår tydligt att ämnena ska ges ett samhällsperspektiv. Livsmedel och andra produkter som framställs med hjälp av genteknik påverkar samhället på flera sätt, även den forskning som bedrivs inom området. Tematiska upplägg tillsammans med ämnet samhällskunskap rekommenderas för att vidga förståelsen av myndigheters funktion och hur lagar stiftas. Genmodifierade växter är ett omdebatterat fält där förståelse för argumentation är helt avgörande. Man har alltså allt att vinna på att även samarbeta med språkämnen.

Nedan finns utdrag från syftestexter och centralt innehåll och kopplingar till relevanta kunskapskrav för olika ämnen och kurser. Använd som grund för den egna pedagogiska planeringen och som underlag för diskussion om samarbeten med kollegor och arbetslag.

Grundskolans kursplan i biologi (åk 7-9) »

Grundskolans kursplan i samhällskunskap (åk 7-9) »

Gymnasiets ämnesplan i biologi »

Gymnasiets ämnesplan i naturkunskap »

Gymnasiets ämnesplan i naturbruk »

Gymnasiets ämnesplan i samhällsvetenskap »

Konkretiseringar av hur man kan arbeta med frågor om genmodifierade växter i relation till dessa formuleringar i styrdokumenten återfinns i lärarhandledningen ».

 

Resurser

Skolverket »