HEMOM PROJEKTET

Lärarhandledning >> Redovisning och bedömning

UNDERVISNING OM GM-VÄXTER

Kopplingar till skolans styrdokument

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll - om SNI i undervisningen

Lärarhandledning

GM-VÄXTER

Historiskt perspektiv

Hur gör man?

Tema-sidor om olika GM-grödor

Hållbart jordbruk

Om attityder: Vad styr våra val?

Lagar och regler

Lärarhandledning

Redovisning och bedömning

Grundskolans kurs i biologi (åk 7-9):

Det som ska bedömas är de förmågor som beskrivs i kunskapskraven. Klicka på länken nedan för att se ett exempel på en bedömningsmatris för de delar som kan kopplas till arbetet med genmodifierade växter.

Exempel på bedömningsmatris Gr7-9 biologi

Alla de förmågor som tas upp i bedömningsmatrisen kan i princip bedömas genom en argumenterande uppsats. Som stöd för uppsatsskrivandet kan man förutom bedömningsmatrisen använda en checklista för argumenterande uppsats som tydliggör vad eleven ska få med. Använd gärna kamratbedömning som del av skrivprocessen och låt eleverna använda checklista och bedömningsmatris som stöd i sin bedömning av kamraternas texter.

En argumenterande uppsats kan skrivas utifrån att eleven väljer eller får tilldelat (genom lottning t ex) ett påstående som ska undersökas. Här är några förslag på påståenden som går att undersöka genom att använda sig av det material som webresursen innehåller:

Bt-majs är farligt då det är helt onaturligt eftersom den är genmodifierad och man vet inte hur den fungerar heller.

Genmodifierad frukt är onaturlig men den går att odla utan bekämpningsmedel vilket är bra.

Det gyllene riset innehåller ett gult färgämne som inte finns naturligt, men eftersom det är bra att äta det om man är fattig kan det vara bra att odla i fattiga länder.

Påståendena kan tyckas överdrivna och tokigt formulerade, men det är lite utav den didaktiska finessen här. För att träna förmåga att analysera och argumentera är det bra att utgå från en avgränsad uppgift. Det blir då lättare för fler elever att urskilja värderingar och om det finns uppslag till fakta att börja utforska kommer fler att komma igång med uppgiften snabbt. Att undersöka om det finns felaktigheter i givna påståenden eller om det finns grund för ett givet påstående ger träning i att formulera argument. Att ge en uppgift med få begränsningar, av typen "Är det rätt eller fel att använda GMO"? ställer stora krav på elevens förmåga att självständigt tolka uppgiften. Den typen av uppgifter kan passa för elever som redan har en utvecklad förmåga att analysera och diskutera olika frågor.

Forskningsanknytning/lästips:

Walker, KA & Zeidler, DL. 2007. Promoting discourse about socioscientific issues through scaffolded inquiry. International journal of science education 29(11): 1387-1410.

Zeidler, DL, Applebaum, SM & Sadler TD. 2011. Enacting a Socioscientific Issues Classroom:
Transformative Transformations. Chapter 16 In: Socioscientific issues in the classroom. Contemporary Trends and Issues in Science Education Volume 39.

 

Lärarhandledningens innehåll

1. Val av utgångspunkt

2. Samarbete mellan ämnen i skolan

3. Förslag på lektionsplaneringar

4. Naturvetenskapligt innehåll

5. Samhällsaspekter och intressekonflikter

6. Mål - vad ska kunskaperna användas till?

7. Resurser

8. Stötta grupparbetet

9. Redovisning och bedömning

 

Resurser

Exempel på bedömningsmatris gr 7-9 (pdf) »

Checklista på argu-menterande text (pdf) »

Skolverket »