HEMOM PROJEKTET

Lärarhandledning >> Lektionsplaneringar

UNDERVISNING OM GM-VÄXTER

Kopplingar till skolans styrdokument

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll - om SNI i undervisningen

Lärarhandledning

GM-VÄXTER

Historiskt perspektiv

Hur gör man?

Tema-sidor om olika GM-grödor

Hållbart jordbruk

Om attityder: Vad styr våra val?

Lagar och regler

Lärarhandledning

Förslag på lektionsplaneringar

Snabbisen, 1 lektion

Presentera kort ett exempel på en genmodifierad gröda.

Gör Enkel argumentationsövning, speeddating eller en värdegrundsövning.

Viktigt är att ha tid till ett gemensamt samtal i klassen efter det att övningen genomförts och återkoppla till de olika argumenten som förts fram. Hur kan man värdera och förstå argumenten?

Kort tema, 2-3 lektioner

Lektion 1
Presentera kort ett par helt olika exempel på grödor.

Lektion 2-3
Gör några av övningarna under rubrikerna:

Viktigt är att ha tid till ett gemensamt samtal i klassen efter det att argumentations/värderingsövningar genomförts och återkoppla till de olika argumenten som förts fram. Hur kan man värdera och förstå argumenten?

Mellanlångt tema 4-5 lektioner

Variant 1, flera olika övningar:

Lektion 1
Presentera ett par helt olika exempel på genmodifierade grödor eller fokusera på exempelvis "Det gyllene riset". Lyft värdegrundsfrågor.

Lektion 2-3
Gör en återkoppling till faktainnehållet i den första lektionen med några snabba frågor eller med övningen Pictionary.

Gör ett par övningar:

Viktigt är att ha tid till ett gemensamt samtal i klassen efter det att argumentations/värderingsövningar genomförts och återkoppla till de olika argumenten som förts fram. Hur kan man värdera och förstå argumenten?

Lektion 4-5

Variant 2, rollspelet Risonia:

Lektion 1:
Presentera kort temat "Det gyllene riset". Lyft värdegrundsfrågor.

Eleverna delas in i grupper och rollerna till rollspelet Risonia delas ut.

Lektion 2-3:
Eleverna letar bakgrundsfakta. Användbara länkar finns i högra spalten på sidan om Det gyllene riset.

Lektion 4:
Rollspelet genomförs.

Lektion 5:
Efterarbete och diskussion kring rollspelet. Hur kan man värdera och förstå argumenten?
Låt eleverna skriv en individuell reflektion.

Rollspelet kan kompletteras med ytterligare övningar, se ovan, om tiden för genomförandet kan förlängas.

Variant 3 med praktiskt arbete

Praktiskt arbete kan genomföras med fokus på genmodifikation. GMO i livsmedel kan analyseras eller också kan ett par olika växtförsök genomföras. Växterna är inte genmodifierade, men kan bilda utgångspunkt för diskussioner kring genmodifiering av växter.

Komplettera det praktiska arbetet med några övningar enligt ovan.

 

Lärarhandledningens innehåll

1. Val av utgångspunkt

2. Samarbete mellan ämnen i skolan

3. Förslag på lektionsplaneringar

4. Naturvetenskapligt innehåll

5. Samhällsaspekter och intressekonflikter

6. Mål - vad ska kunskaperna användas till?

7. Resurser

8. Stötta grupparbetet

9. Redovisning och bedömning