HEMOM PROJEKTET

Lärarhandledning >> Samarbete mellan ämnen i skolan

UNDERVISNING OM GM-VÄXTER

Kopplingar till skolans styrdokument

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll - om SNI i undervisningen

Lärarhandledning

GM-VÄXTER

Historiskt perspektiv

Hur gör man?

Tema-sidor om olika GM-grödor

Hållbart jordbruk

Om attityder: Vad styr våra val?

Lagar och regler

Lärarhandledning

Samarbete mellan ämnen i skolan

Frågor kring genmodifierade grödor kan användas som utgångspunkt för samarbete mellan ämnen i skolan. Här kommer några förslag på innehåll inom olika ämnen som även går att koppla till andra ämnen:

Biologi:

 • Molekylärbiologi/Genteknik
 • Ekologiska förutsättningar för odling
 • Miljöaspekter
 • Odling - ekologisk och konventionell odling
 • Växtförädling. Traditionell växtförädling i historiskt perspektiv och utveckling av nya växtsorter med genteknik. Exempel på genmodifierade grödor
 • Näringsinnehåll i genmodifierade grödor
 • Bekämpning av skadedjur, ogräs och parasiter vid konventionell odling och vid odling av genmodifierade grödor

Gy: Ämnesplan för biologi

Gr: Kursplan i biolog

Bild:

 • Bildanalys av filmer och foton. Vilka signaler vill olika intressegrupper skicka via bildspråk och layout på exempelvis hemsidor?

  Gy: Ämnesplan för bild

  Gr: Kursplan för bild

  Engelska:

  • Engelskspråkiga texter och filmer kan användas
  • Eleverna kan göra presentationer på engelska

  Gy: Ämnesplan för engelska

  Gr: Kursplan engelska

  Hemkunskap:

  • Kost- och näringsinnehåll (exempelvis hur förhåller sig ris i jämförelse med potatis, majs, vete)
  • Finns livsmedel med genmodifierat innehåll i Sverige?

  Gr: Kursplan för idrott och hälsa

  Historia:

  • Genetikens och genteknikens historia
  • Näringsbrist, kosthållning, svält mm genom tiderna
  • Odlingens och jordbrukets historia
  • Kolonialismen och dess arv. Hur fungerar de globala GMO-företagen?

  Gy: Ämnesplan för historia

  Gr: Kursplan historia

  Kemi:

  • Biokemi med fokus på livets molekyler. Kemiska strukturer och reaktioner för exempelvis DNA, vitamin A (Det gyllene riset) och bekämpningsmedel.
  • Miljöaspekter

  Gy: Ämnesplan för kemi

  Gr: Kursplan i kemi

  Samhällskunskap:

  • Globalisering
  • Fattigdom
  • Bistånd
  • Ekonomi. Vilka äger rättigheterna till de genmodifierade grödorna? Vilka ekonomiska intressen finns i de genmodifierade grödorna?
  • Hur påverkas livssituation och ekonomi för brukarna?

  Gy: Ämnesplan för samhällskunskap

  Gr: Kursplan i samhällskunskap

  Svenska:

  • Eleverna kan författa debattartiklar med argument för och emot,
  • öva retorik och skriva tal inför diskussioner och rollspel och
  • göra stilistiska analyser av argumenterande texter.

  Gy: Ämnesplan för svenska

  Gr: Kursplan svenska

   

 • Lärarhandledningens innehåll

  1. Val av utgångspunkt

  2. Samarbete mellan ämnen i skolan

  3. Förslag på lektionsplaneringar

  4. Naturvetenskapligt innehåll

  5. Samhällsaspekter och intressekonflikter

  6. Mål - vad ska kunskaperna användas till?

  7. Resurser

  8. Stötta grupparbetet

  9. Redovisning och bedömning