HEMOM PROJEKTET

Lärarhandledning >> Resurser >> Fler lektionsaktiviteter

UNDERVISNING OM GM-VÄXTER

Kopplingar till skolans styrdokument

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll - om SNI i undervisningen

Lärarhandledning

GM-VÄXTER

Historiskt perspektiv

Hur gör man?

Tema-sidor om olika GM-grödor

Hållbart jordbruk

Om attityder: Vad styr våra val?

Lagar och regler

Lärarhandledning - Resurser

Fler lektionsaktiviteter

Här följer fler tips på lektionsaktiviteter som synliggör lärandet genom att eleverna arbetar med ämnesinnehåll på olika sätt.

Pictionary


I den lekbetonade övningen Pictionary övar eleverna sin kreativitet och repeterar ämnesområdet. Övningen bör göras när eleverna fått lite kunskap om ämnet. Eleverna ska med hjälp av bilder förklara olika ord. En del ord kan tyckas abstrakta eller svåra att rita - ingen fara! Eleverna brukar komma med kluriga och kreativa lösningar, det är sällan ett ord är för svårt. Observera att eleverna inte får skriva bokstäver eller siffror på tavlan, bara rita bilder.

Tidsåtgång: ca 20 min

Material: lappar med ord. Tavelpennor, gärna i olika färger.

Förberedelser: 5 min. Skriv upp orden på små lappar eller skriv ut och klipp ut lappar med ord.

 1. Eleverna delas in i lag om (4-5 elever)
 2. En elev från ett lag kommer fram.
 3. Eleven får ett hemligt ord som hen ska rita på tavlan.
 4. Resten av klassen får gissa vad eleven ritar.
 5. När någon gissat rätt kommer en elev från nästa lag fram.
 6. När alla lag skickat fram varsin person är en runda slut.

Poängräkning

 • Det lag där någon gissar rätt får 1 poäng
 • Laget den ritande tillhör får 1 poäng när någon gissar rätt

Förslag på ord (här med exempel på ord kopplade till det gyllene riset, kan skrivas ut och klippas till små lappar)

GenmodifieringBetakaroten
PlasmidBlindhet
NäringsbristForskare
A-vitaminLaboratorium
Gyllene risGenkanon
GenBakterie
DNABiståndsorganisation
Etisk frågaGenteknik

Varianter

 • Antalet rundor kan varieras
 • För gärna poängräkning på tavlan
 • Låt eleverna hitta på roliga lagnamn (gärna med kopplingar till genteknik)
 • Hitta på andra ord
 • Hinner du som lärare inte skriva upp orden kan du viska orden till eleverna som ska rita
 • Kan göras som charader istället. Använd då gärna hela meningar istället för ord

Korsord


Det är enkelt att göra egna korsord med hjälp av gratisprogram på nätet (t.ex. Crossword puzzlegames och Puzzlemaker.

Ett par exempel på färdiga korsord finns här:

Vad kan du om växter, traditionell förädling och genmodifiering?

Ett litet korsord om oljekål.

Facit till korsord hittar du på bioresurs hemsida i anslutning till Bi-lagan nr 1 2014.

 

Lärarhandledningens innehåll

1. Val av utgångspunkt

2. Samarbete mellan ämnen i skolan

3. Förslag på lektionsplaneringar

4. Naturvetenskapligt innehåll

5. Samhällsaspekter och intressekonflikter

6. Mål - vad ska kunskaperna användas till?

7. Resurser

    Lärande bedömning

    Språkutveckling

    Tips på studiebesök

    Praktiskt arbete

    Värdegrundsövningar

    Stötta grupparbetet

    Lektionsktiviteter

    Debatt och rollspel

    Länktips

    Elevuppgifter om
    genteknik

8. Redovisning och bedömning

Artikel "Kom igång med SNI" i Bi-lagan nr 3 2013 (pdf)