HEMOM PROJEKTET

Lärarhandledning >> Resurser >> Tips på studiebesök

UNDERVISNING OM GM-VÄXTER

Kopplingar till skolans styrdokument

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll - om SNI i undervisningen

Lärarhandledning

GM-VÄXTER

Historiskt perspektiv

Hur gör man?

Tema-sidor om olika GM-grödor

Hållbart jordbruk

Om attityder: Vad styr våra val?

Lagar och regler

Lärarhandledning - Resurser

Tips på studiebesök

Finns några jordbrukare/odlare i närområdet? Ett besök till ett jordbruk/odling kan skapa en större förståelse för vilken verklighet en odlare möter i sitt arbete. Låt eleverna förbereda frågor som de skickar i förväg eller tar med sig till besöket.

Det finns ingen kommersiell odling av genmodifierade grödor i Sverige. Men kanske finns någon försöksodling med genmodifierad gröda i närheten? På Jordbruksverkets hemsida kan man få reda på var det pågår fälförsök. Se till exempel genomförda fältförsök.

Finns någon organisation i närområdet som är aktiv inom växtodling? Sök exempelvis kontakt med någon av landets alla trädgårdsföreningar.

Ta kontakt med någon av närområdets livsmedelsbutiker och be att få träffa inköpsansvarig/chef för att intervju. Kanske kan elever besöka olika butiker och sedan redovisa för varandra och jämföra synen på användning av genmodifierade grödor inom livsmedelsbranschen.

 

Lärarhandledningens innehåll

1. Val av utgångspunkt

2. Samarbete mellan ämnen i skolan

3. Förslag på lektionsplaneringar

4. Naturvetenskapligt innehåll

5. Samhällsaspekter och intressekonflikter

6. Mål - vad ska kunskaperna användas till?

7. Resurser

    Lärande bedömning

    Språkutveckling

    Tips på studiebesök

    Praktiskt arbete

    Värdegrundsövningar

    Stötta grupparbetet

    Lektionsktiviteter

    Debatt och rollspel

    Länktips

    Elevuppgifter om
    genteknik

8. Redovisning och bedömning

Artikel "Kom igång med SNI" i Bi-lagan nr 3 2013 (pdf)