HEMOM PROJEKTET

Lärarhandledning >> Resurser >> Länktips

UNDERVISNING OM GM-VÄXTER

Kopplingar till skolans styrdokument

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll - om SNI i undervisningen

Lärarhandledning

GM-VÄXTER

Historiskt perspektiv

Hur gör man?

Tema-sidor om olika GM-grödor

Hållbart jordbruk

Om attityder: Vad styr våra val?

Lagar och regler

Lärarhandledning - Resurser

Länktips

Länkar av olika slag finns i högerspalten under de olika avsnitten i webbmodulen. Nedan finns endast några generella länkar till externa webbsidor:

Genteknik
genteknik.nu

Intresseorganisationer
Ekologiska lantbrukarna
Greenpeace
Jordens vänner
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
Naturskyddsföreningen
Världsnaturfonden (WWF)

Myndigheter
Genportal för genteknikmyndigheter: Genvägen
Gentekniknämnden
Jordbruksverket
Livsmedelsverket
Naturvårdsverket
Skolverket

Ordlista
Ordlista på Gentekniknämndens hemsida

Samhällsfrågor inom naturvetenskap
Skolverket om SNI
Naturvetenskap för livet - ett forskningsprojekt om att arbeta med samhällsfrågor i NO-undervisningen
Artikel "Kom igång med SNI" i Bi-lagan nr 3 2013 (pdf)

 

Lärarhandledningens innehåll

1. Val av utgångspunkt

2. Samarbete mellan ämnen i skolan

3. Förslag på lektionsplaneringar

4. Naturvetenskapligt innehåll

5. Samhällsaspekter och intressekonflikter

6. Mål - vad ska kunskaperna användas till?

7. Resurser

    Lärande bedömning

    Språkutveckling

    Tips på studiebesök

    Praktiskt arbete

    Värdegrundsövningar

    Stötta grupparbetet

    Lektionsktiviteter

    Debatt och rollspel

    Länktips

    Elevuppgifter om
    genteknik

8. Redovisning och bedömning

Artikel "Kom igång med SNI" i Bi-lagan nr 3 2013 (pdf)